Komitet Rodzicielski

W sobotę 16 Marca 2019 odbyło się zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego przeprowadzone zostały wybory do Komitetu Rodzicielskiego na rok 2019.

A oto pełny skład Komitetu Rodzicielskiego, który jest ciałem nadzorującym działalność naszej szkoły:

Prezydent Dominika Smutek
Zastępca Prezydenta Agnieszka Godden
Koordynator Szkoły Bernadeta Kawa
Administrator Helen Kokoszka / Anna Nowicka
Skarbnik Hanna Beshai
Sekretarz Ewelina Cini