Komitet Rodzicielski

W sobotę 12 lutego 2022 odbyło się zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego przeprowadzone zostały wybory do Komitetu Rodzicielskiego na rok 2022.

A oto pełny skład Komitetu Rodzicielskiego, który jest ciałem nadzorującym działalność naszej szkoły:

Prezydent Dominika Smutek
Zastępca Prezydenta Magdalena Selevitch
Koordynator Szkoły Bernadeta Kawa
Administrator Anna Nowicka
Skarbnik Hanna Beshai
Sekretarz Jolanta Rybus