Komitet Rodzicielski

W sobotę 11 lutego 2023 odbyło się zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego przeprowadzone zostały wybory do Komitetu Rodzicielskiego na rok 2023.

A oto pełny skład Komitetu Rodzicielskiego, który jest ciałem nadzorującym działalność naszej szkoły:

Prezydent Dominika Smutek
Zastępca Prezydenta Magdalena Selevitch
Koordynator Szkoły Bernadeta Kawa
Administrator Anna Nowicka-Mukherjee
Skarbnik Jolanta Rybus
Sekretarz Anna Dziubińska