Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur oferuje dzieciom doskonałe warunki do uczenia się języka polskiego, poznawania ojczystej mowy, tradycji, kultury i obyczajów. Jest równocześnie miejscem zawierania nowych przyjaźni.
Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur pragnie kształtować piękne dusze i umysły w młodym pokoleniu Polonii, wyrabiając w nich wrażliwość na trwałe ideały polskiej tradycji narodowej.