Kwartalne opłaty za szkołę są jak następuje:

  • opłata za pierwsze dziecko w rodzinie $100;
  • opłata za drugie dziecko w rodzinie $100;
  • Trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny zwolnione jest z opłat za szkołę.

Skarbnik przyjmuje opłaty za szkołę w każda sobotę od godziny 8:50 do 9:30 rano oraz od godziny 12:00 do 12:30 w południe.

Opłaty za szkołę mogą być również dokonywane drogą elektroniczną na podany poniżej numer konta:

             BSB 062-340     Account Number: 1064 1428

Rodziców bądź opiekunów, którzy wybiorą ten sposób regulowania opłat za szkołę prosimy, aby każdorazowo przy dokonanej wpłacie informowali o tym emailowo skarbnika szkoły. W tytule emaila należy napisać “School Fees”,  natomiast w jego treści muszą znaleźć się informacje takie jak: imię i nazwisko dziecka, wysokość wpłaty oraz kwartał, za który wpłacane są pieniądze.

Szkolny adres emailowy: macarthurpolsatschool@outlook.com