Podział klas / Nauczyciele

Grupa Przedszkolna Kinga Pacione
„Zerówka” – Klasa I Bernadeta Kawa
Klasy II i III Małgorzata Jagodzińska
Klasy IV, V i VI Edyta Storos
Pomoc Nauczyciela Jolanta Rybus 

Magdalena Selevitch

Biblioteka Barbara Magolan
Zajęcia muzyczne Dariusz Plust