Podział klas / Nauczyciele

Grupa Przedszkolna Elżbieta Purchała

Ewelina Cini

„Zerówka” – Klasa I Bernadeta Kawa
Klasy II i III Małgorzata Jagodzińska
Klasy IV, V i VI Grażyna Pakulska
Pomoc Nauczyciela Małgorzata Helwani 

Urszula Kościańska

Biblioteka Renata Bieńkowska
Zajęcia muzyczne Dariusz Plust