Program nauczania

Program nauczania w Polskiej Szkole Sobotniej Macarthur został opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi w Podstawie Programowej dla dzieci uczących się języka polskiego za granicą (2010).

Dokument „Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą” stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także do tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

Podstawa Programowa Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur